Μεταβείτε στο κυρίως περιεχόμενο

Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με σκοπό να αποκαταστήσει το κενό στην περιοχή του κεντρικού τομέα της άνω γνάθου. Κατασκευάστηκε γέφυρα μέταλλο - πορσελάνη.

Φωταγραφίες για τα αποτελέσματα Πριν την θεραπεία Αποκατάσταση κενού
  • Φωτογραφία 1 πριν την θεραπεία Αποκατάσταση κενού
Φωταγραφίες για τα αποτελέσματα Μετά την θεραπεία Αποκατάσταση κενού