Μεταβείτε στο κυρίως περιεχόμενο

Full mouth ακίνητη αποκατάσταση άνω γνάθου (Γέφυρα)

Φωταγραφίες για τα αποτελέσματα Πριν την θεραπεία Full mouth ακίνητη αποκατάσταση άνω γνάθου (Γέφυρα)
  • Φωτογραφία 1 πριν την θεραπεία Full mouth ακίνητη αποκατάσταση άνω γνάθου (Γέφυρα)
Φωταγραφίες για τα αποτελέσματα Μετά την θεραπεία Full mouth ακίνητη αποκατάσταση άνω γνάθου (Γέφυρα)