Μεταβείτε στο κυρίως περιεχόμενο

Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με την επιθυμία να λευκάνει το χαμόγελό της. Πραγματοποιήθηκε λεύκανση δοντιών.

Το χρώμα των φυσικών της δοντιών άνοιξε τρεις τόνους στο πρώτο ραντεβού. Δόθηκαν στην ασθενή νάρθηκες λεύκανσης και σύριγγες λευκαντικού υλικού.

Η λεύκανση συνεχίστηκε στο σπίτι για εφτά ημέρες ακόμη για βελτίωση και σταθεροποίηση του αποτελέσματος.

Φωταγραφίες για τα αποτελέσματα Πριν την θεραπεία Λεύκανση
  • Φωτογραφία 1 πριν την θεραπεία Λεύκανση
Φωταγραφίες για τα αποτελέσματα Μετά την θεραπεία Λεύκανση