Μεταβείτε στο κυρίως περιεχόμενο

Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με την επιθυμία να διακοσμήσει το χαμόγελό της. Τοποθετήθηκε οδοντικό στρας εγγύς του κυνόδοντα.

Φωταγραφίες για τα αποτελέσματα Μετά την θεραπεία Οδοντικό στρας